Põrandaküte

Paigaldame vastavalt klientide soovile nii põrandakütte- kui radiaatorküttesüsteeme. Vajadusel oleme abiks tehnilise lahenduse väljatöötamisel ja projekteerimisel.

Ehitame põrandakütte sellise tehnilise lahenduse järgi, kuidas seda soovitaks enamik (sõltumatuid) projekteerijaid. Torustikuks kasutame 20 mm läbimõõduga hapnikudifusioonikindlaid torusid.

Arvestades sellega, et ühe meetri põrandaküttetoru soojusväljastuse võimsus on kuni 25 W, paigaldame torustiku suurte akendega välispiirete äärsesse osasse 10-15 cm laiuse sammuga ja ruumide muudesse osasse 20-30 cm laiuse sammuga. Märgadesse ruumidesse paigaldame torustiku kogu ulatuses 15 cm laiuse sammuga. Torustike pealevoolud suunatakse alati esmalt välispiirete äärde.

Põrandakütte torustikes peab olema tagatud piisava vooluhulga ja õige temperatuuriga vee kogus. Õige temperatuuriga õige vooluhulk tagab ühtlase ja võimalikult sobiva tempertuuriga põrandapinna ja ka õige ruumi temperatuuri. Põrand ei pea olema tuntavalt soe — soe peab olema tuba.

Soovitame alati kasutada ka ruumitermostaate. Täpsed elektroonilised ruumitermostaadid hoiavad märkimisväärselt kokku ja tagavad optimaalse temperatuuri igasse ruumi.