Kaevetööd

Tegeleme ka maakütte maakontuuride paigaldusega. Aastas paigaldavad meie mehed kümneid kilomeetreid maakontuuri torustikke.